İçeriğe geç

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji

Yazıyı paylaşın

Halihazırda, fosil yakıtlar az sayıda büyük ölçekli enerji santralinde kullanılıyor ve bunlar büyük miktarda ısıyı boşa harcayarak yaklaşık %50 verimlilikle çalışıyor. Her ne kadar en yaygın kullanılan enerji kaynağı olmaya devam etseler de bu çok uzun sürmeyecek gibi duruyor. Bu noktada, yenilenebilir enerji ön plana çıkıyor.

Gelecek İçin Enerji Nedir Ne Anlam İfade Ediyor?

Daha uygun, verimli ve çevre dostu teknolojik gelişmeler ile enerji sektörünün gelecekteki manzarasının değişmesi bekleniyor. Geleceğin enerji sistemleri, şu anda aşina olduğumuz ve kullandığımız sistemlerden çok daha farklı olacak.

Gelecekteki enerji santrallerinin ölçeği ise çok daha küçük olurken bir yandan daha yaygın olacaklar. Böylece düşük maliyetli yenilenebilir enerji üreticileri, enerjiyi yerel düzeye getirerek sıradan insanların enerji yaratmasına ve değiştirmesine olanak sağlayacak.

Pratik anlamda bakacak olursak; çevre dostu yani yenilenebilir enerji üretme ve tüketme yöntemine geçiş, ancak büyük tüketicilerin katılmasıyla mümkün olabilir.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş ışığı gibi gezegendeki sınırlı olmayan veya tükenmeyen doğal kaynaklardan elde edilen enerjidir. Bu enerji türü, geleneksel fosil yakıt bazlı enerjiye uygulanabilir bir alternatiftir ve genellikle çevreye daha az zarar verir.

Yenilenebilir Enerji Türleri:

Güneş enerjisi, güneş ışığının radyan enerjisini yakalayarak, ısıya, elektriğe veya sıcak suya dönüştürerek oluşturulur. Güneş enerjisinin avantajlarından biri, neredeyse sınırsız olmasıdır. Fosil yakıtları modası geçmiş hale getirebilecek sonsuz bir güneş enerjisi kaynağı vardır. Çünkü fosil yakıtlar yerine güneş enerjisinin kullanılması da halk sağlığının ve çevrenin iyileştirilmesine yardımcı olur. Güneş enerjisi, kısa vadede enerji faturalarınızı düşürürken, uzun vadede enerji harcamalarını ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir.

Öte yandan, güneş enerjisi uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlarken, çoğu ailenin erişemeyeceği yüksek bir kurulum maliyeti ile gelir. Ev sahipleri, evlerine güneş panelleri kurmak için bol miktarda güneş ışığına ve alana ihtiyaç duyar, bu da bu teknolojiyi kitleler halinde kullanmayı zorlaştırmaktadır.

  • Güneş -Solar enerji, en iyi bilinen teknolojilerden biridir.
  • En yaygın enerji kaynağı ise rüzgardır.
  • En eski yenilenebilir enerji biçimlerinden biri hidroelektriktir.

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji

Anadolu Ajansı tarafından derlenen istatistiklere göre, Türkiye’nin hidro, rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan yenilenebilir enerji kaynakları giderek artmaktadır. Ülkenin 50.990 Megavat’lık toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin 31.280 megavatını (MW) hidroelektrik, 9.543 MW’ı rüzgar enerjisi ve 7.070 MW’ı güneş enerjisi oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye, 1.595 MW’lık büyük bir jeotermal güç kapasitesine sahip.

Rüzgar enerjisi
Wind farm photo created by onlyyouqj – www.freepik.com

Türkiye’nin kaynak mevcudiyetine bağlı olarak toplam yenilenebilir kapasitesi, küresel yenilenebilir kapasitenin yaklaşık yüzde 1,7’sine tekabül etmektedir.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Yatırımları

  • 3.128 MW’lık hidroelektrik gücü ile Türkiye’nin güneydoğusunda Şanlıurfa başı çekiyor. Doğuda 2.287 MW ile Elazığ ve 2.250 MW ile Diyarbakır ise onu takip eden iki il. Karadeniz bölgesinin doğusundaki Artvin 2.167 MW kurulu hidroelektrik kapasitesine sahipken, Adana 1.902 MW ile dünyanın ilk beş hidroelektrik kapasitesi bölgesinden biri haline geliyor.
  • Türkiye’nin kısa sürede 10.000 megavatı aşması muhtemel olan rüzgar enerjisi, ağırlıklı olarak Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşıyor. İzmir, 1.635 MW ile rüzgar enerjisi başkenti olurken onu Marmara bölgesinde Balıkesir (1.275 MW) ve Çanakkale (808 MW) izlemektedir.
  • 6.450 MW’lık lisanssız ve 620 MW’lık lisanslı tesisten oluşan güneş enerjisinden üretilen elektrik büyük ölçüde Anadolu illerinde üretiliyor. İç Anadolu’da 843 MW ile Konya, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi ilidir ve onu 383,8 MW ile Ankara ve 370 MW ile Şanlıurfa izlemektedir. Kayseri ve İzmir, 333 MW ve 291 MW kurulu gücü ile en büyük 5 güneş şehri arasındadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Desteklemek İçin Bizler Neler Yapabiliriz?

· Güneş Enerjili Teknolojilerden Yararlanın:

Güneş dünyanın en güçlü enerji kaynağıdır ve aslında kimse onu kullanmanız için sizden ücret talep etmez. Güneş enerjisiyle çalışan otomobiller ve evde elektrik üretmek için güneş panelleri artık mevcut. Bu tür güneş enerjisi teknolojileri ilk başta pahalı olabilir, ancak piyasadaki diğer her yöntemden daha uzun ömürlüdürler ve hepsinden iyisi, tek seferlik bir yatırım oldukları için başlangıç maliyetleri göze alınabilir.

· Su Geri Dönüşümü Sistemlerini Kullanın:

Bu teknoloji, birçok ev ve konut kompleksi tarafından, kullandıkları suyu geri dönüştürmek ve bu kadar sıvının israfını önlemek için kullanılabilir. Bu sistemin temel ilkeleri, konutun yanına kurulabilecek işleme tesisleri ve büyük tankların satın alınmasını gerektirir. Ancak bu sistem ile evinizde her zaman temiz su akacağından ve dış kaynaklara bağımlı olmayacağınızdan emin olursunuz. Elbette böylesine kapsamlı bir sistem toplu konut projeleri aşamasında değerlendirildiğinde daha etkili sonuçlar verebilir.

· Temiz Enerji Projelerine Destek Verin:

Çoğu zaman, insanların yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsemenin neden uzun vadede onlara para kazandıracağını açıklayan iyi düşünülmüş bir fikir, proje ya da yöntem görmeleri gerekir. Bu sebeple ne kadar çok yenilenebilir enerji projesi hayata geçirilir ve başarılı olursa- yani bu projeler maddi olarak bizler tarafından destek görürse, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması da mümkün olacaktır.

· Elektrikli Araçlara Geçin:

Ve günümüzde en kolay yapabileceğimiz fosil yakıt tüketimi azaltma yönetimi elektrikli araç kullanımına yatırım yapmak olacaktır. Bu yöntem direkt yenilenebilir enerji üzerinden araç kullanmak şeklinde olmasa da fosil yakıtların azalmasının kaçınılmaz gerçeği karşısında atılan en hızlı ve yaygın adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynaklar:
https://www.dailysabah.com/business/energy/renewables-shine-as-turkeys-clean-energy-investments-hit-66b
https://theecologist.org/2019/jan/04/what-future-energy
https://www.bioenergyconsult.com/tips-to-use-more-renewable-energy/


Yazıyı paylaşın